Välkommen till Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg
BLI MEDLEM I SKÅJ!
Stockholms Kultursällskap för Ånga & Järnväg (SKÅJ) – bildat den 23 maj 1981 och nedan benämnt föreningen – är en ideell förening. Föreningens uppgift är att främja bevarandet av teknikhistoria med järnvägsanknytning och att i driftdugligt skick till eftervärlden bevara ett representativt urval järnvägsfordon från i huvudsak 1930- till och med 1960-talen.
  Föreningen skall aktivt verka för insamling, iståndsättning och vård av intressant järnvägsmateriel helst då med anknytning till Stockholmstrakten. Vidare skall föreningen samarbeta med övriga orga--nisationer med samma eller liknande intresse.
  Målet är att genom olika arrangemang som exempelvis förenings- och chartertrafik visa nutida och kommande generationer en svunnen epoks resandemiljö och med hjälp av intäkterna finansiera anskaffning och underhåll av materiel och miljöer.
 
Ansök om medlemskap här:
   
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postnr:
Ort:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
e-post
   
Jag har läst SKÅJs stadgar och accepterar dem.
   
Skriv denna särhetskod här!
   
 
   
 Det har varit  7688 besök sedan den 21 febr 2012.
Powered by LEP