Välkommen till Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg
BLI MEDLEM I SKÅJ!
SKÅJ är en andelsförening med verksamhet i Stockholmsområdet, Sala samt Krylbo, och erbjuder medlemskap för intresserade av fordonsrenoveringar (till exempel plåtarbete, snickeri och målning), cateringverksamhet (inköp, matlagning och servering med mera) och information (marknadsföring samt kontakt med massmedia och medlemmar) samt för stödjande medlemmar.
   Som medlem i SKÅJ får den räkna sig, som minst har inbetalat grundbeloppet 500 kronor som dellikvid på en A-andel à 3.000
  och som gör periodiska avbetalningar på det återstående beloppet,så att andelen är slutbetald inom fem år.
   Stödjande medlem betalar endast årsavgiften, som för 2016 är SEK 200:-. Ansök om medlemskap nedan. Sätt in SEK 200 på plusgirokonto nummer 457 52 89-6
   Alla som är intresserade är välkomna att aktivt delta i SKÅJ:s arbete, varvid all arbetstid får tillgodoräknas som avbetalning på B-andelar. En B-andel erhålles efter 300 arbetstimmar, under förutsättning att man är medlem.
  För aktiva, som inte är medlemmar, "sparas" arbetstiden i två år, och påbörjas medlemskap under dessa två år, kan den sparade tiden tillgodoräknas för B-andelar.

   Varje A-andel ger rätt till en röst, dock högst fem röster. Tillsammans med minst en A-andel ger också varje B-andel en röst, också maximerat till fem röster. En medlem kan alltså högst ha tio röster. A- och B-andelar ger också ekonomisk del i SKÅJ, B-andelar dock först vid en eventuell upplösning av föreningen.
 
Ansök om medlemskap här:
   
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postnr:
Ort:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
e-post
   
Jag har läst SKÅJs stadgar och accepterar dem.
   
Skriv denna särhetskod här!
   
 
   
 Det har varit  5773 besök sedan den 21 febr 2012.
Powered by LEP