Välkommen som medlem i Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg
     
     
  OBS!  
     
  Avgångs- resp. ankomsttider är ungefärliga tills vi fått körplaner från Trafikverket. Därför anger vi cirka-tider intill dess att vi fått exakta tider från dem.  
     
  Om det står t. ex. Cirkatid betyder det att vi beställt körplan med avgång kl 09:00 men ännu inte fått exakt avgångstid. Står det däremot Exakt tidbetyder det att vi fått exakt avgångstid från Trafikverket.  
     
  Ungefär en vecka före resdagen kommer ett brev på posten med exakta uppgifter om alla gällande tider, reserverade platser i 1:a klass sitt- resp. restaurangvag m. m.  
   
 
 
     

 

 Det har varit  3240 besök sedan den 21 febr 2012.
Powered by LEP