SKÅJ

Filminspelningar


Här kommer filmer som SKÅJ har medverkat i att presenteras. Som exempel kan nämnas ”Skenbart – en film om tåg” av Peter Dalle (se länk om inspelningen), ”Tre kärlekar” och ”Lotta på Bråkmakargatan”. Föreningens lok och vagnar har både exteriört och interiört uppfyllt de krav på tidstrogenhet som ställs i sådana sammanhang.

Vill du/ni filma eller fotografera i tågmiljö? Kontakta Björn Wesström (telefon: 073–315 36 00).


Uppfylld av drömmar

Konduktören i förgrunden Andrea i stumfilm Gruppbild

Uppfylld av drömmar av Stina Lindgren (2004).
En liten komedi om Carl-Erik, som plötsligt hittar sig själv i en tågkupé med en miljonvinst i handen. En dröm har gått i uppfyllelse, och alla på tåget vill åt den.


Tre kärlekar

Klart för tagning Scen ur ”Tre kärlekar”


Giltig ”XHTML 1.0 Strict” 2012-02-12 © SKÅJ