SKÅJ

Föreningen


Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg (SKÅJ) bildades den 23 maj 1981 för att rädda en epok i den svenska järnvägshistorien, 1930–40-talen, som då höll på att försvinna. En stor del av fordonen från dessa decennier skrotades av SJ under 1970–80-talen, och de tidigare existerande museiföreningarna hade inga resurser att köpa in lok och vagnar i tillräckligt rask takt. SKÅJ organiserades som en andelsförening, där varje medlem kunde teckna en eller flera andelar om 3.000 kronor vardera. Förutom en ekonomisk grund att stå på, gav andelsformen fördelen att personer som tecknade sig för medlemskap fick större engagemang för SKÅJ:s verksamhet. I början gällde det att rädda så mycket som möjligt av gammal järnvägsmateriel undan skrotning. Nu gäller det framför allt att bevara, iståndsätta och underhålla de fordon som sparats. Detta fordrar mycket pengar, och en av de första åtgärderna blev att iordningställa ett trafiktåg, för att genom inkomster från detta finansiera renoveringar. Förutom i Stockholmsområdet och Sala är föreningen numera verksam även i Krylbo.


SKÅJ-potpurri

Adress
SKÅJ
Box 35
SE - 191 21  Sollentuna
E-post
Föreningen (allmän)
Catering
Maskinavdelningen
Resegruppen
Trafikavdelningen
Organisationsnummer
802018–0579
Kontonummer
SKÅJbg 767–6687
SKÅJ–Resorpg 18 06 96–7
SKÅJ–Kassapg 47 13 80–6
SKÅJ–Medlemsavgifterpg 457 52 89–6
Telefonnummer
Stockholm08–15 95 50
Sala0224–105 58

Giltig ”XHTML 1.0 Strict” 2008-01-01 © SKÅJ