SJ

Statens Järnvägars elektrolok nummer 1–787,
med uppgifter om tillverkning, leverans, litterering, slopning och skrotning.
Observera att uppgifter under 2000–2009 om Ub/Ue-lok ännu ej är införda.


Giltig ”XHTML 1.0 Strict” 2010-02-01 © SKÅJ