SKÅJ

Länkar


Sverige
Anten–Gräfsnäs Järnväg (AGJ)
Bergslagernas Järnvägssällskap (BJs)
Bläse Kalkbruksmuseum
Böda Skogsjärnväg (BöSJ)
Dal–Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
Dala–Hälsinglands Järnväg (DHdJ)
Dellenbanans Vänner (DBv)
Engelsberg–Norbergs Järnvägshistoriska Förening (ENJ)
Frövi Maskin- och Bruksbanemuseum (FMBM)
Gotlandståget – Gotlands Hesselby Jernväg (GHJ)
Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum (GBBJ)
Museiföreningen Gefle–Dala Jernväg (MfGDJ)
Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik (HWJ)
Jädraås–Tallås Järnväg (JTJ)
Järnvägshistoriska Riksförbundet (JHRF)
Järnvägsmusei Vänner (JVMv)
Kalmar Veterantåg (KV)
Kristanstads Järnvägsmuseum (CrJvm)
Landeryds Järnvägsmuseum (LJM)
Lennakatten
Malmbanans Vänner (MBv)
Munkedals Jernväg (MJ)
Museibanornas Riksorganisation (MRO)
Nora Bergslags Veteran-Jernväg (NBVJ)
Norrbottens Järnvägsmuseum (NbJvm)
Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM)
Nässjö Järnvägsmuseum (NJ)
Ohsabanan – Ohs Bruks Järnvägs Museiförening (OBJ)
Orsa–Herjeådalens Jernvägsförening (OHJ)
Orsa Jernvägsförening (OJF)
Ostkustbanans Vänner (OKBv)
Risten–Lakviks Järnväg (RLJ)
Robertsfors Bruksjärnväg
Föreningen Ryttarens Torvströfabrik
Skara–Lundsbrunns Järnvägar (SkLJ)
Skånska Järnvägar (SkJ)
Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg (SKÅJ)
Stockholms Ånglokssällskap (SÅS)
Svenska Järnvägsklubben (SJK)
Svenska Motorvagnsklubben (SMoK)
Sveriges Järnvägsmuseum (SvJvm), Gävle & Ängelholm
Upsala–Lenna Jernväg (ULJ)
Föreningen Veteranjärnvägen (FVJ)
Värmlandståg
Museiföreningen Västra Centralbanans Järnväg (MfVCJ)
Västra Sörmlands Järnvägshistoriska Sällskap (VSJS)
Föreningen Smalspåret Växjö–Västervik
Wadstena–Fogelsta Järnväg (WFJ)
Järnvägssällskapet Åmål–Årjängs Järnväg (JÅÅJ)
Ånghwisslan (ÅW)
Örnsköldsviks Järnvägssällskap (ÖJS)
Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar (MfÖSJ)
Östra Södermanlands Järnväg (ÖSlJ)
Norge
Norsk Jernbanemuseum
Danmark
Blovstrød Banen
Danmarks Jernbanemuseum
Dansk Jernbane-Klub (DJK)
Djurslands Jernbanemuseum (DJbm)
Jysk Veterantog (JVt)
Limfjordsbanen (LFB) – Aalborg veteranjernbane
Mariager–Handest Veteranjernbane (MHVJ)
Museumsbanen Maribo–Bandholm (MbJ)
Nordisk Jernbane-Klub (NoJK)
Vestsjællands Veterantog (VSVT)
Veterantog Vest (VtV)
Østsjællandske Jernbaneklub (ØSJK)
Finland
Suomen Rautatiemuseo
Tyskland
Club 41 073
Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen
Dampflok-Museum Hermeskeil
Hespertalbahn
Arbeitsgemeinschaft Historische Eisenbahn
Deutsches Dampflokomotiv-Museum Neuenmarkt-Oberfranken
Eisenbahnmuseum Neustadt
Deutsche Bahn-Museum im Verkehrsmuseum Nürnberg
Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen
Eisenbahnmuseum Schwarzenberg
Nederländerna
Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM)
Storbritannien
Keighley & Worth Valley Railway (KWVR)
National Railway Museum (NRM), York
North Yorkshire Moors Railway (NYMR)

Giltig ”XHTML 1.0 Strict” 2008-01-01 © SKÅJ