SKÅJ

Medlemskap


SKÅJ är en andelsförening med verksamhet i Stockholmsområdet, Sala samt Krylbo, och erbjuder medlemskap för intresserade av fordonsrenoveringar (till exempel plåtarbete, snickeri och målning), cateringverksamhet (inköp, matlagning och servering med mera) och information (marknadsföring samt kontakt med massmedia och medlemmar) samt för stödjande medlemmar. Som medlem i SKÅJ får den räkna sig, som minst har inbetalat grundbeloppet 500 kronor som dellikvid på en A-andel à 3.000 kronor, och som gör periodiska avbetalningar på det återstående beloppet, så att andelen är slutbetald inom fem år. Stödjande medlem betalar endast årsavgiften, som för 2014 är 150 kronor. Skriv ”Årsavgift 2014” på inbetalningskortet samt namn och adress. SKÅJ–Medlemsavgifters bankgiro är 767–6687.

Takbygge i Sala Spårbygge i Sala

Alla som är intresserade är välkomna att aktivt delta i SKÅJ:s arbete, varvid all arbetstid får tillgodoräknas som avbetalning på B-andelar. En B-andel erhålles efter 300 arbetstimmar, under förutsättning att man är medlem. För aktiva, som inte är medlemmar, ”sparas” arbetstiden i två år, och påbörjas medlemskap under dessa två år, kan den sparade tiden tillgodoräknas för B-andelar. Varje A-andel ger rätt till en röst, dock högst fem röster. Tillsammans med minst en A-andel ger också varje B-andel en röst, också maximerat till fem röster. En medlem kan alltså högst ha tio röster. A- och B-andelar ger också ekonomisk del i SKÅJ, B-andelar dock först vid en eventuell upplösning av föreningen.


Kontaktpersoner
Sten-Eric Beskow (telefon: 018–36 76 71, kvällar)
Christer Höglund (telefon: 08–765 67 61 eller 0760–44 30 20)

Giltig ”XHTML 1.0 Strict” 2013-12-02 © SKÅJ | Stadgar