Välkommen till Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg
Ledning
 
Befattning Namn Hemtelefon Mobiltelefon
       
Ansvariga chefer      
Trafikchef Rolf Ryrholm 070-876 76 35
Trafiksäkerhetschef Kim Bäckström 070-003 76 43
Maskinchef Hans Köhler   070-524 03 07
 
Kontaktpersoner      
Hagalund Bertil Johnsson-Lundberg 08-82 33 59  
Sala Hans Köhler   070-524 03 07
Krylbo Jan Lundgren 070-307 59 53
       
Styrelse
Ordförande Sten-Eric Beskow  073-031 92 62
Vice ordförande Olle Strid   072-555 96 06
Sekreterare Anders Svensson 08-82 27 35 073-595 13 31
Kassör Ingrid Ryrholm   070-644 34 84
Ledamot Kim Bäckström 070-003 76 43
Ledamot Patric Hjelm 08-604 78 29 070-762 20 24
Ledamot Rolf Ryrholm   070-876 76 35
Ledamot Hans Köhler   070-524 03 07
Ledamot Lennart Skoogh   070-694 49 85
Suppleant Leif Fagerström 023-643 63 072-005 85 60
Suppleant Christer Höglund   076-044 30 20
 
Revisorer
Ordinarie Ewy Boghammar   073-687 14 18
Ordinarie Björn Wesström   073-315 36 00
Suppleant Love Almquist   076-781 29 59
 
Valberedning
SammankallandeKaj Westergren  070-394 16 26
Ledamot Vakant 
 
Funktionärer - resor
ResorJames Johannesson 070-346 81 11
ResorBjörn Wesström  073-315 36 00
Restaurang Inga-Britt Hjort 08-510 115 91 070-994 25 32
Bokningar Lennart Skoogh   070-694 49 85
Kundregister Lennart Skoogh   070-694 49 85
 
Internkontrollchef Orvar Strömqvist   070-724 42 00
 
 Det har varit  7936 besök sedan den 21 febr 2012.
Powered by LEP