Välkommen till Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg
Ledning
 
Befattning Namn Mobiltelefon
     
Ansvariga chefer
Trafikchef Hans Köhler 070-524 03 07
Trafiksäkerhetschef Leif Fagerström 072-005 85 60
Bitr. Trafiksäkerhetschef Roger Lundberg 070-646 39 54
Maskinchef Hans Köhler 070-524 03 07
 
Kontaktpersoner
Älvsjö Bertil Johnsson-Lundberg 076-645 37 52
Sala Hans Köhler 070-524 03 07
Krylbo Roger Lundberg 070-646 39 54
     
Styrelse
Ordförande Leif Fagerström 072-005 85 60
Vice ordförande Roger Lundberg 070-646 39 54
Sekreterare Staffan Granath 076-139 18 39
Kassör Tord Eurén 070-313 78 95
Ledamot Joakim Boman 070-671 61 26
Ledamot Hans Köhler 070-524 03 07
Ledamot Tony Söderlund 073-686 60 21
Ledamot Kenneth Sörestedt 070-724 44 32
Ledamot Walle Wallström Zetterman 072-746 36 23
Suppleant Anders Andersson 070-564 54 62
Suppleant Patric Hjelm 070-762 20 24
 
Revisorer
Ordinarie Ewy Boghammar 073-687 14 18
Ordinarie Björn Wesström 073-315 36 00
Suppleant Love Almquist 076-781 29 59
 
Valberedning
Sammankallande Claes-Göran Norlén 073-321 05 10
Ledamot Lars-Erik Johansson 072-166 63 97
Ledamot Orvar Strömqvist 070-724 42 00
 
Funktionärer - resor
Resegrupp sammankallande Lars-Erik Johansson 072-166 63 97
Restaurang Inga-Britt Hjorth 070-994 25 32
Bokningar / Kundregister Lennart Skoogh 070-694 49 85
 
 Det har varit  11436 besök sedan den 21 febr 2012.
Powered by LEP