Välkommen till Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg
Ledning
 
Befattning Namn Hemtelefon Mobiltelefon
       
Ansvariga chefer      
Trafikchef Rolf Ryrholm 0171-273 68 070-876 76 35
Trafiksäkerhetschef Leif Fagerström 023-643 63 072-005 85 60
Maskinchef Hans Köhler   070-524 03 07
 
Kontaktpersoner      
Hagalund Bruno Almestad 08-755 78 04  
Sala Hans Köhler   070-524 03 07
Krylbo Björn Johnson 0224-830 90 070-553 81 68
       
Styrelse
Ordförande Sten-Eric Beskow  073-031 92 62
Vice ordförande Olle Strid   072-555 96 06
Sekreterare Anders Svensson 08-82 27 35 073-595 13 31
Kassör Ann Timring   073-593 68 28
Ledamot Leif Fagerström 023-643 63 072-005 85 60
Ledamot Patric Hjelm 08-604 78 29 070-762 20 24
Ledamot Rolf Ryrholm   070-876 76 35
Ledamot Hans Köhler   070-524 03 07
Ledamot Lennart Skoogh   070-694 49 85
Suppleant Björn Johnson 0224-830 90 070-553 81 68
Suppleant Katarina Pardinus   070-433 53 35
 
Revisorer
OrdinarieJörgen Rutgersson  070-623 33 48
Ordinarie Vakant  
SuppleantGöran Udd  
 
Valberedning
SammankallandeKaj Westergren  070-394 16 26
Ledamot Kenneth Sörestedt  070-724 44 32
 
Funktionärer - resor
ResorJames Johannesson 070-346 81 11
ResorBjörn Wesström  073-315 36 00
CateringInga-Britt Hjort08-510 115 91070-994 25 32
Bokningar Lennart Skoogh   070-694 49 85
Kundregister Lennart Skoogh   070-694 49 85
 
Internkontrollchef Orvar Strömqvist   070-724 42 00
 
 Det har varit  6342 besök sedan den 21 febr 2012.
Powered by LEP