Välkommen till Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg
Ledning
 
Befattning Namn Hemtelefon Mobiltelefon
       
Ansvariga chefer
Trafikchef Hans Köhler 070-524 03 07
Trafiksäkerhetschef Leif Fagerström 023-643 63 072-005 85 60
Bitr. Trafiksäkerhetschef Roger Lundberg 070-646 39 54
Maskinchef Hans Köhler   070-524 03 07
 
Kontaktpersoner
Älvsjö Bertil Johnsson-Lundberg 08-82 33 59  
Sala Hans Köhler   070-524 03 07
Krylbo Roger Lundberg 070-646 39 54
       
Styrelse
Ordförande Lars-Erik Salminen   072-300 50 99
Vice ordförande Roger Lundberg   070-646 39 54
Sekreterare Anders Svensson 08-82 27 35 073-595 13 31
Kassör Anders Svensson 08-82 27 35 073-595 13 31
Ledamot Leif Fagerström 023-643 63 072-005 85 60
Ledamot Patric Hjelm 08-604 78 29 070-762 20 24
Ledamot Hans Köhler   070-524 03 07
Ledamot Lennart Skoogh   070-694 49 85
Suppleant Gunnar Jonsson   070-649 43 76
Suppleant Joakim Boman   070-671 61 26
 
Revisorer
Ordinarie Ewy Boghammar   073-687 14 18
Ordinarie Björn Wesström   073-315 36 00
Suppleant Love Almquist   076-781 29 59
 
Valberedning
Sammankallande Claes-Göran Norlén   073-321 05 10
Ledamot Lars-Erik Johansson   072-166 63 97
Ledamot Orvar Strömqvist   070-724 42 00
 
Funktionärer - resor
Resegrupp sammankallande Lars-Erik Johansson   072-166 63 97
Restaurang Inga-Britt Hjorth 08-510 115 91 070-994 25 32
Bokningar / Kundregister Lennart Skoogh   070-694 49 85
 
 Det har varit  11120 besök sedan den 21 febr 2012.
Powered by LEP