Välkommen till Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg

Sverige

Anten–Gräfsnäs Järnväg (AGJ)
Bergslagernas Järnvägssällskap (BJs)
Böda Skogsjärnväg (BöSJ)
Dal–Västra Värmlands Järnväg (DVVJ)
Dellenbanans Vänner (DBv)
Engelsberg–Norbergs Järnvägshistoriska Förening (ENJ)
Frövi Maskin- och Bruksbanemuseum (FMBM)
Gotlandståget – Gotlands Hesselby Jernväg (GHJ)
Grängesbergsbanornas Järnvägsmuseum (GBBJ)
Museiföreningen Gefle–Dala Jernväg (MfGDJ)
Smalspårsjärnvägen Hultsfred–Västervik (HWJ)
Jädraås–Tallås Järnväg (JTJ)
Järnvägshistoriska Riksförbundet (JHRF)
Järnvägsmusei Vänner (JVMv)
Kalmar Veterantåg (KV)
Landeryds Järnvägsmuseum (LJM)
Lennakatten, Upsala–Lenna Jernväg (ULJ)
Malmbanans Vänner (MBv)
Munkedals Jernväg (MJ)
Museibanornas Riksorganisation (MRO)
Norrbottens Järnvägsmuseum (NbJvm)
Nynäshamns Järnvägsmuseum (NJM)
Nässjö Järnvägsmuseum (NJ)
Ohsabanan – Ohs Bruks Järnvägs Museiförening (OBJ)
Orsa–Herjeådalens Jernvägsförening (OHJ)
Orsa Jernvägsförening (OJF)
Risten–Lakviks Järnväg (RLJ)
Robertsfors Bruksjärnväg
Roslagens Veterantågförening
Föreningen Ryttarens Torvströfabrik
Skara–Lundsbrunns Järnvägar (SkLJ)
Skånska Järnvägar (SkJ)
Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg (SKÅJ)
Svenska Järnvägsklubben (SJK)
Svenska Motorvagnsklubben (SMoK)
Järnvägsmuseum (SvJvm), Gävle
Föreningen Veteranjärnvägen (FVJ)
Värmlandståg
Museiföreningen Västra Centralbanans Järnväg (MfVCJ)
Västra Sörmlands Järnvägshistoriska Sällskap (VSJS)
Föreningen Smalspåret Växjö–Västervik
Wadstena–Fogelsta Järnväg (WFJ)
Järnvägssällskapet Åmål–Årjängs Järnväg (JÅÅJ)
Ånghwisslan (ÅW)
Örnsköldsviks Järnvägssällskap (ÖJS)
Museiföreningen Östra Skånes Järnvägar (MfÖSJ)
Östra Södermanlands Järnväg (ÖSlJ)

Norge

Norsk Jernbanemuseum

Danmark

Blovstrød Banen
Danmarks Jernbanemuseum
Dansk Jernbane-Klub (DJK)
Limfjordsbanen (LFB) – Aalborg veteranjernbane
Mariager–Handest Veteranjernbane (MHVJ)
Museumsbanen Maribo–Bandholm (MbJ)
Nordisk Jernbane-Klub (NoJK)
Vestsjællands Veterantog (VSVT)
Veterantog Vest (VtV)
Østsjællandske Jernbaneklub (ØSJK)

Tyskland

Club 41 073
Eisenbahnmuseum Bochum-Dahlhausen
Dampflok-Museum Hermeskeil
Hespertalbahn
Arbeitsgemeinschaft Historische Eisenbahn
Deutsches Dampflokomotiv-Museum Neuenmarkt-Oberfranken
Eisenbahnmuseum Neustadt
Deutsche Bahn-Museum im Verkehrsmuseum Nürnberg
Bayerisches Eisenbahnmuseum Nördlingen
Eisenbahnmuseum Schwarzenberg

Nederländerna

Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij (ZLSM)

Storbritannien

Keighley & Worth Valley Railway (KWVR)
National Railway Museum (NRM), York
North Yorkshire Moors Railway (NYMR)
Powered by LEP