Välkommen till Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg
BLI MEDLEM I SKÅJ!
Stockholms Kultursällskap för Ånga & Järnväg (SKÅJ) – bildat den 23 maj 1981 och nedan benämnt föreningen – är en ideell förening. Föreningens uppgift är att främja bevarandet av teknikhistoria med järnvägsanknytning och att i driftdugligt skick till eftervärlden bevara ett representativt urval järnvägsfordon från i huvudsak 1930- till och med 1960-talen.
  Föreningen skall aktivt verka för insamling, iståndsättning och vård av intressant järnvägsmateriel helst då med anknytning till Stockholmstrakten. Vidare skall föreningen samarbeta med övriga organisationer med samma eller liknande intresse.
  Målet är att genom olika arrangemang som exempelvis förenings- och chartertrafik visa nutida och kommande generationer en svunnen epoks resandemiljö och med hjälp av intäkterna finansiera anskaffning och underhåll av materiel och miljöer.

Medlemssavgift/år: SEK 350:-.
 
Ansök om medlemskap här:
   
Förnamn:
Efternamn:
Adress:
Postnr:
Ort:
Telefonnummer:
Mobilnummer:
e-post
   
Jag har läst SKÅJs stadgar och accepterar dem.
   
Skriv denna säkerhetskod här!
   
 
   
 Det har varit  16214 besök sedan den 21 febr 2012.
Powered by LEP