Välkommen som medlem i Stockholms Kultursällskap för Ånga och Järnväg
     
     
  OBS!  
     
  Avgångs- resp. ankomsttider, som vi sätter ut här, är ungefärliga tills vi fått körplaner från Trafikverket. Därför anger vi cirka-tider ("ca kl") till dess att vi fått exakta tider från dem.  
     
  Om det står t. ex. Cirkatid betyder det att vi beställt körplan med avgång kl 09:00 från, i detta fall, Stockholm C, men ännu inte fått exakt avgångstid. Står det däremot Exakt tidbetyder det att Trafikverket gett oss exakt avgångstid från Stockholm C.  
     
  Ungefär en vecka före resdagen kommer ett brev på posten eller ett e-mail med exakta uppgifter om alla gällande tider, reserverade platser i 1:a klass sitt- resp. restaurangvagn m. m.  
   
 
 
     

 

 Det har varit  69031 besök sedan den 21 febr 2012.
Powered by LEP